14,15/06/2014 - Петанк, София

14,15/06/2014 - Петанк, София

Втори кръг от РП, София.
Организатор: БФП