06,07,08/06/2014 - Петанк, Несебър

06,07,08/06/2014 - Петанк, Несебър

Четвърти международен турнир, Несебър.
Организатор: ДСКПП Даниела Дикова