12,13/07/2014 - Петанк, София

12,13/07/2014 - Петанк, София

Трети кръг от РП, София.
Организатор: БФП