Събрание-09-2013

 

 

 

ПРОТОКОЛ
НА 22.09.2013 ГОД.  СЕ ПРОВЕДЕ СЪБРАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ - СОФИЯ

 

 

На събранието присъстваха СТАМАТ СТОЯНОВ УЗУНОВ,  ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХАДЖИКОСТОВ, ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ БЯНОВ

 

Дневен ред:

Избиране на ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ - СОФИЯ

 

Единодушно бе избран за  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ТЮЛЕНИ - СОФИЯ

СТАМАТ СТОЯНОВ УЗУНОВ

 

 

 

 

                                Подпис

                               

                                                1.:…………………………

                                                           /Ст. Узунов/

                          

                                                 2………………………….

                                                            /Хр. Хаджикостов/

 

                                                 3………………………………

                                                            /Вл. Бянов/