27,28/09/2014 - Петанк, Пловдив

27,28/09/2014 - Петанк, Пловдив

Четвърти кръг от РП, Пловдив.
Организатор: БФП