Наши приятели и партньори 

БФП -
Българска федерация по петанк
www.Petanque-Bulgaria.com