17,18/05/2014 - Петанк, София

17,18/05/2014 - Петанк, София

Първи кръг от РП София.
Организатор: БФП